ΑΥΓΟ

Αποσύρεται βαφή αυγών

Αποσύρεται βαφή αυγών

Κρίθηκε ως «μη κανονικό – μη ασφαλές προϊόν».
26 Απριλίου 2016, 16:41
Ανάκληση προϊόντος που απευθύνεται σε παιδιά

Ανάκληση προϊόντος που απευθύνεται σε παιδιά

H Γενική Γραμματεία Καταναλωτή ανακοινώνει ότι ανακαλεί την συνολική ποσότητα...
22 Ιουνίου 2013, 09:30