ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΗΡΙΑ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

1 Αύγουστος 2020, 17:01
Σύμπλευση φορέων για την ανάδειξη των «Απολυμαντηρίων» Καλαμαριάς σε τόπο ιστορικής μνήμης

Σύμπλευση φορέων για την ανάδειξη των «Απολυμαντηρίων» Καλαμαριάς σε τόπο ιστορικής μνήμης

Μέσα σε οκτώ χρόνια βρήκαν το θάνατο σε τραγικές συνθήκες 22.000 πρόσφυγες.
22 Ιούλιος 2020, 15:34
15 Ιούλιος 2020, 18:19
19 Ιούνιος 2020, 22:02