ΑΝΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΑΞΙΑ

Διπλή δόση ΦΑΠ μέχρι τέλος Ιανουαρίου

Αλλάζουν οι αντικειμενικές αξίες σε όλα τα ακίνητα

Αυξομειώσεις στις αντικειμενικές αξίες όλων των ακινήτων, ετοιμάζει  το...
10 Απριλίου 2013, 07:22