ΑΓΙΩΝ 318 ΠΑΤΕΡΩΝ

Οι Άγιοι 318 Πατέρες και η Α΄ Οικουμενική Σύνοδος

Οι Άγιοι 318 Πατέρες και η Α΄ Οικουμενική Σύνοδος

Η έκτη κατά σειρά Κυριακή μετά το Άγιο Πάσχα είναι αφιερωμένη από την Εκκλησία...
16 Ιούνιος 2013, 10:10