Τ’ αχόρταγον τ’ ομμάτ’

Είνας είπεν τον Θεόν, «ας ίνουμες ορτάχ’ και εγώ σπέρω κι εσύ ευτάς και ίνταν τα γεννήματα. 
9 Δεκέμβριος 2014, 10:00

Η νύφε κι η παστουρμά

Είνας νύφε, επέμ’νεν μοναχέσα σ’ οσπίτ’. Τα πεθερικά τ’ς έφυγαν πουρνό-πουρνό σην πόλιν...
30 Νοέμβριος 2014, 10:00

Ο πετεινόν και τα κοσάρας

Είπεν έναν ημέραν ο πετεινόν τα κοσάρας. – Πάμε βόσκουμες εξουκές σα χορτάρε...
23 Νοέμβριος 2014, 10:00

«Το μανίκι σ’ κάεται…»

Είνας γαρή εφώτιζεν έναν μωρό. Αφότ’ έλεεν «αποταξάμενος» κι «αποταξάμενος», επήρεν...
16 Νοέμβριος 2014, 10:00

Έναν φορκάλ’ σα εφτά χρόνε!

Ο Παπα-Παύλον εστεφάνωσεν είνα ννύφεν π’ έτον πολλά οκνερία. Α’ σο στεφάνωμα κι ύστερον...
9 Νοέμβριος 2014, 10:00

Ο πονηρόν ο γυρευός

Είνας γυρευός, σκύλλ’ υιός, πολλά δέβολος έτον. Νέ στραβός έτον, νέ κοτσός...
3 Νοέμβριος 2014, 12:00

Άσπρα μαύρα μη τερείς!

Επήγαν δύο νοματοί, ο Γιωρίκας και ο Σωτήρ’τς, να κλέφ’νε τη νύχταν πρόβατα ασ’ έναν μαντρίν. Είνας θα έκλεφτεν...
1 Νοέμβριος 2014, 09:00

Δωροδοκία με … αυγοτάραχο!

Το παρακάτω συμβάν που θα σας διηγηθώ, είναι αληθινό. Συζητιόταν για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα...
22 Οκτώβριος 2014, 09:00

Εκατόν χρονών κούνουπας

Όνταν εδέβαν οι ρουσάντ’ το Τζιορόχ’ κι εσέβαν σην στράταν για την Τραπεζούνταν...
21 Οκτώβριος 2014, 16:30

Τη Γιωρίκα τ’ ομμάτ’

Είδαν τον Γιωρίκαν μ’ έναν ομμάτ’. – Γιωρίκα, είπαν ατόν, ντ’ έπαθες;
21 Οκτώβριος 2014, 15:00