Καλαντάρτ’ς, ο πρώτον μήνας τη χρονίας - Cover Image

Καλαντάρτ’ς, ο πρώτον μήνας τη χρονίας

Ο Ιανουάριος στην ποντιακή λαογραφία· τα ήθη και τα έθιμα από τη Γη του Πόντου.
1 Ιανουάριος 2016, 08:11

Το δωδεκάμηνο... ποντιακά

Στον Πόντο οι μήνες έχουν ελληνικές ονομασίες (εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων που είναι λατινογενείς). Κάποια ονόματα...
25 Σεπτέμβριος 2014, 14:47