"ΣΟΥΣΑΝΑ" - ΑΡΓΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΡΣ ΤΟΥ ΚΑΥΚΑΣΟΥ.