ΠΑΡΘΕΝ Η ΡΩΜΑΝΙΑ. ΣΤΟ ΜΝΗΜΕΙΟ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΟΝΤΙΑΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΝΕΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ.