Ο ΚΩΣΤΙΚΑΣ, Ο ΓΙΩΡΙΚΑΣ ΚΑΙ Η ΜΑΣΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΙΟ