ΚΑΛΟΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΡΥΘΜΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΜΕ ΠΟΝΤΙΑΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ!