ΕΠΑΡΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ASTORIA ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ NYC