ΕΚΔΗΛΩΣΗ: "Η ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΟΥ ΠΟΝΤΙΑΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ" (ΣΠΟΤ)