ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ ΣΤΗΝ ΚΑΒΑΛΑ - ΠΑΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥΣ