ΑΠΟΚΡΙΑ 2020: ΠΟΝΤΙΑΚΑ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ