ΣΑΒΒΑΤΟ22
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
2020

Χορός της Ένωσης Ομογενών εκ Κωνσταντινουπόλεως ΒΕ

Χορός της Ένωσης Ομογενών εκ Κωνσταντινουπόλεως ΒΕ - Cover Image

Η Ένωσις Ομογενών εκ Κωνσταντινουπόλεως Βορείου Ελλάδος πραγματοποιεί τον ετήσιο χορό της, το Σάββατο 22 Φεβρουαρίου στις 21:00, στο ξενοδοχείο «Grand Hotel Palace» (αίθουσα «Βούλα Πατουλίδου»).