ΣΑΒΒΑΤΟ22
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
2020

Χορός της Ένωσης Ομογενών εκ Κωνσταντινουπόλεως ΒΕ

Χορός της Ένωσης Ομογενών εκ Κωνσταντινουπόλεως ΒΕ - Cover Image

Η Ένωσις Ομογενών εκ Κωνσταντινουπόλεως Βορείου Ελλάδος πραγματοποιεί τον ετήσιο χορό της, το Σάββατο 22 Φεβρουαρίου στις 21:00, στο ξενοδοχείο «Grand Hotel Palace» (αίθουσα «Βούλα Πατουλίδου»).

ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ30
ΜΑΡΤΙΟΣ
2020
17:45
Η θεατρική διασκευή του μυθιστορήματος του Γιάννη Καλπούζου.
ΚΥΡΙΑΚΗ05
ΑΠΡΙΛΙΟΣ
2020