ΔΕΥΤΕΡΑ29
ΑΠΡΙΛΙΟΣ
2019

Πασχαλινή εκδήλωση του Συλλόγου Μεσαίου «Νέα Κοτύωρα»

Πασχαλινή εκδήλωση του Συλλόγου Μεσαίου «Νέα Κοτύωρα» - Cover Image

Ο Μορφωτικός-Πολιτιστικός Σύλλογος Μεσαίου «Νέα Κοτύωρα» διοργανώνει την 37η πασχαλινή εκδήλωσή του τη δεύτερη μέρα του Πάσχα, Δευτέρα 29 Απριλίου, στις 18:00, στο Πολιτιστικό Κέντρο Μεσαίου.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα γίνουν αυγομαχίες, θα παρουσιαστούν ποντιακοί χοροί, και το ποντιακό γλέντι που θα στηθεί θα περιλαμβάνει και το κάψιμο του Ιούδα.

ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΠΕΜΠΤΗ22
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
2019
ΠΕΜΠΤΗ22
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
2019
21:00
Τετραήμερες εκδηλώσεις.
ΠΕΜΠΤΗ22
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
2019