ΠΕΜΠΤΗ28
ΙΟΥΝΙΟΣ
2018

Το Ελληνικό Κέντρο Έρευνας για τη Μικρά Ασία και τον Πόντο διοργανώνει έρανο

Το Ελληνικό Κέντρο Έρευνας για τη Μικρά Ασία και τον Πόντο διοργανώνει έρανο - Cover Image

Το Ελληνικό Κέντρο Έρευνας για τη Μικρά Ασία και τον Πόντο (ΕΛΚΕΜΑΠ / AMPHRC) διοργανώνει εκδήλωση συγκέντρωσης χρημάτων την Πέμπτη 28 Ιουνίου στις 19:30, στην αίθουσα εκδηλώσεων Chateau Ritz Banquet Halls (9100 N Milwaukee Ave, Niles, IL).

Τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν θα χρησιμοποιηθούν στην προώθηση της έρευνας και της γνώσης για την καλύτερη ιστορική κατανόηση των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, της Ανατολικής Θράκης και του Πόντου.

ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΤΡΙΤΗ19
ΜΑΡΤΙΟΣ
2019
ΤΕΤΑΡΤΗ20
ΜΑΡΤΙΟΣ
2019