ΚΥΡΙΑΚΗ07
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
2014

Βιβλιοπαρουσίαση: Η ιστορία της γενεάς Λιανίδη – Από τη Σάντα του Πόντου στην Ελλάδα

Την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 18:00, θα παρουσιαστεί το βιβλίο «Η ιστορία της γενεάς Λιανίδη – Από τη Σάντα του Πόντου στην Ελλάδα. Μία συμβολή στην ιστορία του προσφυγικού πολιτισμού». Η παρουσίαση θα γίνει στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης. Το βιβλίο θα παρουσιάσουν οι συγγραφείς του Αλεξάνδρα Γκουλιάμα και Δημήτρης Δαλάτσης.