Δέσποινα Βεζακίδου

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΕΖΑΚΙΔΟΥ

Γνώμες

ΑΡΘΡΑ

Η Διαμεσολάβηση ως νέα αντίληψη επίλυσης διαφορών

Ένας νέος θεσμός επίλυσης διαφορών εκτός των δικαστικών αιθουσών άρχισε να κερδίζει σταδιακά την εμπιστοσύνη των ιδιωτών, των οργανισμών και των επίσημων φορέων στη χώρα μας. Πρόκειται για τη...
6 Ιανουάριος 2017, 10:13