2 Μάρτιος 2013, 12:57 - Τελευταία Ενημέρωση: 5 Σεπτέμβριος 2014, 21:00

Υποχρεωτική ασφάλιση για τα ακίνητα

  • Υποχρεωτική ασφάλιση για τα ακίνητα

Δεν έφθαναν όλα τα άλλα που βαρύνουν μέχρι στιγμής τα ακίνητα έρχεται τώρα και η υποχρεωτική ασφάλιση τους για φυσικές καταστροφές.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο υπουργείο οικονομικών έχει συστήσει ειδική νομοπαρασκευαστική επιτροπή για την  υποχρεωτική ασφάλιση όλων των ακινήτων για φυσικές καταστροφές.

Το ποσοστό των ακινήτων στη χώρα που διαθέτουν σήμερα ασφαλιστική κάλυψη για φυσικές καταστροφές όπως σεισμό δεν ξεπερνά το 15%.

Σύμφωνα με την Καθημερινή, αν ισχύσει η πρόταση οι ιδιοκτήτες θα επιβαρυνθούν με ακόμη ένα πόσο, που υπολογίζεται περίπου στα 100 με 150 ευρώ ετησίως.

Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο θα  συνοδεύει το ακίνητο για κάθε πράξη που θα αφορά.

Το μοντέλο που προκρίνεται αφορά στη σύσταση Ταμείου που προτείνεται να λειτουργεί ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, το οποίο θα εποπτεύεται από το κράτος, αλλά τη διαχείρισή του θα έχουν οι ασφαλιστικές εταιρείες.

Πηγή: madata.gr