14 Φεβρουάριος 2013, 13:34 - Τελευταία Ενημέρωση: 5 Σεπτέμβριος 2014, 21:05

Ο Ποντιακός Ελληνισμός σε μεταπτυχιακές εργασίες

  • Ο Ποντιακός Ελληνισμός σε μεταπτυχιακές εργασίες

Η Επιτροπή Ποντιακών Μελετών προτίθεται να εκδόσει μεταπτυχιακές εργασίες με θέμα τον Ποντιακό Ελληνισμό.

Η Επιτροπή Ποντιακών Μελετών στο πλαίσιο των επιστημονικών της δημοσιεύσεων προτίθεται να προβεί σε έκδοση διδακτορικών διατριβών και μεταπτυχιακών εργασιών νέων επιστημόνων, που έχουν εκπονηθεί στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό και άπτονται θεματολογίας που σχετίζεται με τη διαχρονική παρουσία του Ποντιακού Ελληνισμού (Ιστορία – Φιλολογία, Λαογραφία – Πολιτισμός – Τέχνη – Επιστήμες).

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τις προτάσεις τους στην Επιτροπή Ποντιακών Μελετών (βιο-εργογραφικά σημειώματα και αντίτυπα των προτεινόμενων υπό έκδοση εργασιών σε δύο [2] αντίτυπα).

Επιτροπή Ποντιακών Μελετών
Δείτε τα στοιχεία της Επιτροπής