14 Φεβρουάριος 2013, 08:21 - Τελευταία Ενημέρωση: 5 Σεπτέμβριος 2014, 21:05

Εξόφληση οφειλών στο δημόσιο σε 48 δόσεις

  • Ποιοι φόροι πρέπει να αποπληρωθούν μέχρι το τέλος του έτους

Σε έως και 48 δόσεις θα μπορούν να εξοφλήσουν τις οφειλές τους προς το δημόσιο οι φορολογούμενοι με αποδεδειγμένη οικονομική αδυναμία.

Αυτό θα προβλέπει, σύμφωνα με πληροφορίες, η νέα ρύθμιση για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών η οποία πρόκειται να ενσωματωθεί στον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων προκειμένου να μονιμοποιηθεί και να παρακαμφθεί με αυτόν τον τρόπο η ένσταση της τρόικας για νέες χαριστικές ρυθμίσεις.

Από την αρχή του έτους οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των φορολογούμενων προς την εφορία αυξάνονται με μέσο ρυθμό 1 δισ. ευρώ μηνιαίως έχοντας διογκωθεί κατά περίπου 11 δισ. ευρώ. Συνολικά τα χρέη προς την εφορία ξεπερνούν το αστρονομικό ποσό των 53 δισ. ευρώ. Οι αλλαγές που προωθούνται στον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων θα δίνουν τη δυνατότητα στους φορολογούμενους που οφείλουν στο Δημόσιο να εξοφλούν τα χρέη τους σε πολλές μηνιαίες δόσεις που θα μπορούν να φθάνουν μέχρι και τις 48. Με βάση το σημερινό καθεστώς, στις περισσότερες περιπτώσεις, οι εφορίες δεν έχουν, βάσει του νόμου, το περιθώριο να ρυθμίσουν τα χρέη των φορολογούμενων σε περισσότερες από 15 δόσεις, ενώ κατʼ εξαίρεση σε ειδικές περιπτώσεις ο αριθμός των δόσεων μπορεί  να φθάσει μέχρι τις 26.

Με βάση το νέο καθεστώς που προωθείται κάθε φορολογούμενος που χρωστά στο Δημόσιο θα έχει τη δυνατότητα να ρυθμίσει το χρέος του σε 36 δόσεις με την πρώτη αίτηση, ενώ το ελάχιστο ποσό κάθε δόσης θα μπορεί να είναι ακόμη και χαμηλότερο  από 100 ευρώ.  Ωστόσο, αν ο φορολογούμενος δυσκολεύεται να είναι συνεπής στους όρους αυτής της πρώτης ρύθμισης, θα έχει το δικαίωμα  να υποβάλει δεύτερη αίτηση για ρύθμιση του υπολοίπου των οφειλών του, στο πλαίσιο της οποίας θα αποκτά το δικαίωμα εξόφλησης σε μηνιαίες δόσεις που θα μπορούν να φθάσουν μέχρι και τις 48.

Με βάση την ισχύουσα σήμερα νομοθεσία οι φορολογούμενοι που έχουν ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο ύψους έως και 800.000 ευρώ μπορούν με αίτησή τους προς τον προϊστάμενο της εφορίας να ζητήσουν την υπαγωγή τους σε διευκόλυνση τμηματικής εξόφλησης. Εφόσον ενταχθούν σε ρύθμιση τότε τους προσφέρεται και έκπτωση έως και 30% από τις νόμιμες προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής. Ο αριθμός των δόσεων στο υφιστάμενο σύστημα καθορίζεται με βάση συντελεστές ή βαθμούς αξιολόγησης που αντιστοιχούν σε συγκεκριμένα «αντικειμενικά κριτήρια» τα οποία λαμβάνει υπόψη του ο προϊστάμενος της εφορίας.

Τα «κριτήρια» αυτά είναι:

α) Η οικονομική κατάσταση του οφειλέτη
β) Το κατά πόσο είναι διασφαλισμένη η  οφειλή, με βάση την περιουσιακή κατάσταση του οφειλέτη
γ) Η προέλευση της οφειλής (πχ αν προέρχεται από εισόδημα ή ΦΠΑ)
δ) Η «διαγωγή» του οφειλέτη κατά το παρελθόν (αν δηλαδή ήταν συνεπής σε προηγούμενες ρυθμίσεις)
ε) Οι λόγοι για τους οποίους ζητείται η ρύθμιση των οφειλών.
στ) η κρίση του εφόρου.

Τα παραπάνω κριτήρια αναμένεται να διατηρηθούν και να εμπλουτισθούν με νέα, όπως είναι ο τζίρος της επιχείρησης που χρωστά, τα ακαθάριστα έσοδα του επαγγελματία κ.ά.

Πηγή: capital.gr