27 Ιανουάριος 2013, 09:15 - Τελευταία Ενημέρωση: 16 Οκτώβριος 2014, 11:21

Μια νέα γενοκτονία βιώνουν οι Πόντιοι

  • Μια νέα γενοκτονία βιώνουν οι Πόντιοι

Για νέα γενοκτονία μιλούν οι Πόντιοι της πρώην Σοβιετικής Ένωσης αφού η Ελληνική Κυβέρνηση αποφάσισε να τους κόψει τις συντάξεις του ΟΓΑ. Τονίζουν επίσης ότι υπάρχουν οικογένειες που συντηρούνται μόνο από αυτά τα χρήματα.

Έχουν συνηθίσει να ζουν μέσα σε ένα πλέγμα αντιξοοτήτων, είτε κατά τα νεανικά τους χρόνια στις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, όπου γεννήθηκαν, είτε τα τελευταία χρόνια στη «μητέρα πατρίδα», που τους υποδέχτηκε υποσχόμενη μια αγκαλιά και καλύτερες μέρες για τους νεότερους. Ο λόγος για τους παλιννοστούντες ομογενείς Ποντίους, που μετά από το τελευταίο κύμα προσφυγιάς από τις πατρίδες τους στις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, ήρθαν και εγκαταστάθηκαν μαζικά στη βόρεια Ελλάδα- με τη «μερίδα του λέοντος» στους αποδέκτες να καταλαμβάνουν οι πόλεις και οι οικισμοί της Θράκης- ευελπιστώντας ότι θα κάνουν μια νέα αρχή στη ζωή τους, σε πιο στέρεα και αισιόδοξη βάση. Στα χρόνια, που ακολούθησαν, οι μεγάλες προσδοκίες δυστυχώς διαψεύστηκαν και στον αντίποδα αναδείχτηκαν σωρεία προβλημάτων, ξεκινώντας ακόμα-ακόμα από την καθημερινότητα των οικισμών και κορυφούμενα στη μάστιγα της ανεργίας, που αποτελεί τη βασική απειλή για τις νέες γενιές παλιννοστούντων Ποντίων.

Ένα ακόμα ισχυρό «χτύπημα»

Με την πρόσφατη ψήφιση του Μεσοπρόθεσμου, του λεγόμενου Μνημονίου 3, η ελληνική πολιτεία επιφύλασσε ένα ακόμα ισχυρό «χτύπημα» στα νοικοκυριά των Ποντίων, που εγκαταστάθηκαν στη χώρα μας γύρω στα μέσα της δεκαετίας του ’90. Πρόκειται για το περιεχόμενο της διάταξης, που αφορά στον ανασχεδιασμό της συνταξιοδότησης των ανασφάλιστων, μια διάταξη που ουσιαστικά αποκλείει πλέον την καταβολή συντάξεων σε χιλιάδες, δικαιούχους μέχρι σήμερα, υπερήλικες παλιννοστούντες. Οι υπερήλικες ομογενείς είχαν τη δυνατότητα κοινωνικής ασφάλισης στον ΟΓΑ, από όπου ελάμβαναν μηνιαίως ένα ποσό της τάξεως των 300 ευρώ περίπου. Κι αυτό διότι το ελληνικό κράτος δεν έχει φροντίσει να συνάψει διμερείς συμβάσεις με τις χώρες προέλευσης των ομογενών, ώστε να αναγνωρίζονται τα εκεί χρόνια εργασίας τους και να καλύπτονται ανάλογα σε ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό επίπεδο. Μετά όμως από τις αλλαγές του Μεσοπρόθεσμου, η μηνιαία σύνταξη των ανασφάλιστων υπερηλίκων από φέτος θα καταβάλλεται στο βαθμό, που πέραν των άλλων προϋποθέσεων θα συντρέχει και αυτή της μόνιμης διαμονής στην Ελλάδα κατά την τελευταία 20ετία. Αυτό, μάλιστα, θα αποτελέσει κριτήριο επανεξέτασης το άμεσο επόμενο διάστημα και για τις περιπτώσεις εκείνων των δικαιούχων, που ήδη έχουν καταστεί συνταξιούχοι. Πρακτικά, οι ως άνω προβλέψεις έρχονται να στερήσουν το ελάχιστο αλλά πολύτιμο αυτό οικονομικό βοήθημα από χιλιάδες, όχι μεμονωμένους δικαιούχους, αλλά συνολικά οικογένειες παλιννοστούντων, που στην εποχή της οικονομικής λαίλαπας, που βρίσκονται αντιμέτωποι, είχαν κάτι να στηρίζονται για την κάλυψη των άμεσων αναγκών των νοικοκυριών τους. Εκείνοι, που πλήττονται βέβαια από την αλλαγή, είναι όσοι εγκαταστάθηκαν στη χώρα μας μετά από το 1992. Ο αριθμός τους όμως υπολογίζεται εξαιρετικά μεγάλος, δεδομένου άλλωστε ότι στην περίοδο 1994-1997 φαίνεται να κορυφώθηκε το κύμα παλιννόστησης.

«Αν κόψουν αυτά τα λεφτά, δεν κάνουν ζημιά σε αυτόν το γέρο, κάνουν σε όλη την οικογένεια»

«Είναι οικογένειες, που ζουν με αυτά τα λεφτά», θα μας πει κάτοικος της Εκτενεπόλ, επισημαίνοντας ότι «αν τα κόψουν, δεν κάνουν ζημιά σε αυτόν το γέρο, κάνουν σε όλη την οικογένεια». «Δεν είναι νόμος, που κόβει έστω 10%», προσθέτει, «αυτό είναι σαν γενοκτονία, σου κόβω τη σύνταξη για να πεθάνεις». Όπως επισημαίνει ο ίδιος κάτοικος, πρόκειται για ανθρώπους που δούλευαν στις πατρίδες τους στην πρώην Σοβιετική Ένωση, αλλά δεν τους αναγνωριζόταν η προϋπηρεσία. Αυτοί οι άνθρωποι πλέον στην Ελλάδα έχουν να στηριχτούν στη συγκεκριμένη σύνταξη, αλλά ταυτόχρονα να στηρίξουν και τα υπόλοιπα μέλη των οικογενειών τους, που κατά κανόνα πλήττονται από την ανεργία.

Προϋπόθεση να διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα τα τελευταία 20 χρόνια

 Ειδικότερα, στην υποπαράγραφο που αφορά στο ανασχεδιασμό της συνταξιοδότησης των ανασφάλιστων, και περιλαμβάνεται σε ΦΕΚ που εκδόθηκε στις 12 Νοεμβρίου 2012, ορίζονται τα εξής:

«Από 1.1.2013 η μηνιαία σύνταξη ανασφάλιστων υπερηλίκων του ν. 1296/1982 (Α` 128), όπως ισχύει, καταβάλλεται, εφόσον συντρέχουν αθροιστικά οι εξής προϋποθέσεις:

α. Έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους.

β. Δεν λαμβάνουν ή δεν δικαιούνται οι ίδιοι σύνταξη από οποιονδήποτε Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης ή το Δημόσιο στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ανεξαρτήτως ποσού, και επίσης, σε περίπτωση εγγάμων, δεν λαμβάνει ο/η σύζυγος τους σύνταξη μεγαλύτερη από το πλήρες ποσό της συνταξιοδοτικής παροχής, λόγω γήρατος, του άρθρου 4 του ν. 4169/1961.

γ. Διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα τα τελευταία είκοσι (20) έτη πριν την υποβολή της αίτησης για συνταξιοδότηση και εξακολουθούν να διαμένουν κατά τη διάρκεια της συνταξιοδότησής τους.

δ. Το συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα τους, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημά τους δεν υπερβαίνει το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων είκοσι (4.320) ευρώ ή, στην περίπτωση εγγάμων, το συνολικό ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των οκτώ χιλιάδων εξακοσίων σαράντα (8.640) ευρώ.

Εξαιρούνται της παροχής οι μοναχοί/ες, οι οποίοι διαμένουν σε Ιερές Μονές και συντηρούνται από αυτές και όσοι εκτίουν ποινή φυλάκισης.

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας μετά γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΓΑ και του ΣΚΑ καθορίζονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την απόδειξη της συνδρομής των προϋποθέσεων που ορίζονται στις περιπτώσεις β` έως δ` της προηγούμενης παραγράφου, και η διαδικασία ελέγχου των εισοδηματικών κριτηρίων, καθώς και οι κυρώσεις που επιβάλλονται σε όσους υποβάλλουν ανακριβή στοιχεία.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας δύνανται να αναπροσαρμόζονται τα ποσά που αναφέρονται στην περίπτωση δ`.

Εκκρεμείς αιτήσεις, καθώς και αιτήσεις που υποβάλλονται μέχρι 31.12.2012 κρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος πλην του ορίου ηλικίας που ορίζεται το 65ο έτος.

Με τα κριτήρια, που ορίζονται στις περιπτώσεις β` έως και δ` της παρούσας ρύθμισης, επανακρίνονται από 1.1.2013 και όσοι έχουν ήδη καταστεί συνταξιούχοι».

Του Θωμά Σταμούλη

Πηγή: paratiritis-news.gr