15 Ιανουάριος 2013, 08:43 - Τελευταία Ενημέρωση: 5 Σεπτέμβριος 2014, 21:17

Εκσυχρονίζεται το χιονοδρομικό κέντρο Παρνασσού

  • Εκσυχρονίζεται το χιονοδρομικό κέντρο Παρνασσού

Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων - ΣΠΑ κ. Γ. Γιαννούση, έγινε τροποποίηση της πράξης "Εκσυχρονισμού αναβατήρων χιονοδρομικού κέντρου Παρβασσού" στο άξωνα προτεραιότητας - Ψηφιακή σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα Στερεάς Ελλάδας

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Η τροποποίηση αφορά την επιλέξιμη δαπάνη που αυξάνεται απο 17.000.000€ σε 29.520.000 €, και περιλαμβάνει και το 2ο υποέργο (δεύτερη φάση)

Το 1ο Υποέργο στη θέση Κελλάρια του ΧΚΠ περιλαμβάνει τη προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία των προϊόντων:

- Ένα αποσυμπλεκόμενο ζεύγος συνεζευγμένων (με δυνατότητα ανεξάρτητης λειτουργίας) αναβατήρων Αφροδίτη - Βάκχος μεταφορικής ικανότητας α) Αφροδίτης 2400 άτομα/ώρα με ταχύτητα 6m/sec (1 γόνδολα 8 ατόμων ανά 12 sec) β) Βάκχο 2100 άτομα/ώρα με ταχύτητα 5m/sec (1 γόνδολα 8 ατόμων και ένα ανοικτό φορείο -
καρέκλα 6 ατόμων ανά 24 sec).

- Ένα συρόμενο αναβατήρα Δίας τύπου διθέσιου ελκυστήρα (άγκυρα) μεταφορικής ικανότητας 1200 άτομα/ώρα με ταχύτητα 0-3m/sec.

- Ένα αναβατήρα τύπου αρχαρίων στον Προφήτη Ηλία, μεταφορικής ικανότητας 600 ατόμων ανά ώρα και ταχύτητας 0,3 έως 2 m/sec.

- Εγκατάσταση των απαιτούμενων υποδομών και διατάξεων ασφαλείας

- Αναβάθμιση τριών υποσταθμών και δύο νέα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη.

- Παρακολουθήματα ηλεκτρικής τροφοδότησης και των υφισταμένων υποδομών των Κελλαριών.

Το 2o Υποέργο περιλαμβάνει στη θέση Φτερόλακα του ΧΚΠ την προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία των προϊόντων:

- Δύο αποσυμπλεκόμενους αναβατήρες Ερμής – Ηνίοχος συνεργαζόμενους, το οποίο θα αποτελεί το συνδετήριο άξονα των περιοχών Κελλάρια και Φτερόλακα, μεταφορικής ικανότητος κατά την παράδοση α) Ηνίοχος 1.140 άτομα ανά ώρα με ταχύτητα 5m/sec και β) Ερμής 960 άτομα ανά ώρα με ταχύτητα 5m/sec. Οι παραπάνω αναβατήρες θα έχουν δυνατότητα επαυξήσεως μεταφορικής ικανότητος κατά τουλάχιστον 20% με προσθήκη φορείων αν η χρήση το υποδείξει.

- Ένας σταθερός αναβατήρας ΗΡΑ με μεταφορική ικανότητα κατά την παράδοση 480 άτομα ανά ώρα (1 καρέκλα 4 ατόμων ανά 30 sec) ταχύτητα 3 m/sec και δυνατότητα
περαιτέρω επαύξησης της μεταφορικής ικανότητος με προσθήκη γονδολών κατά 100% τουλάχιστον, αν η χρήση, λόγω αναβάθμισης της Φτερόλακας το απαιτήσει.

- Τα απαιτούμενα παραρτήματα και συστήματα ασφαλείας.

- Αναβάθμιση υφισταμένων ηλεκτρικών υποδομών και ενός υποσταθμού περιλαμβάνουσα και ένα ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος.

Πηγή: polydrososparnassou.blogspot.gr

Δείτε την απόφαση παρακάτω:

Gallery