9 Ιανουάριος 2013, 16:43 - Τελευταία Ενημέρωση: 5 Σεπτέμβριος 2014, 21:19

Αίτηση υπαγωγής στο άρθρο 99 για Sprider

  • Αίτηση υπαγωγής στο άρθρο 99 για Sprider

Αίτηση υπαγωγής στο άρθρο 99 υπέβαλαν στις 8 Ιανουαρίου η Sprider Stores και η Χατζηιωάννου ΑΒΕΕ, όπως γνωστοποίησαν με ανακοινώσεις τους στο Χρηματιστήριο.

Στην ανακοίνωση της Sprider αναφέρεται:

«Η SPRIDER STORES Α.Ε. γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό ότι την 8η Ιανουαρίου 2013, υπέβαλε ενώπιον του αρμοδίου Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης αίτηση υπαγωγής της στη διαδικασία εξυγίανσης και λήψης προληπτικών μέτρων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 99 επομ. του Ν.3588/2007, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν και ισχύουν σήμερα.

Η υποβολή της αίτησης κατέστη αναγκαία για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας της Εταιρίας, την εξασφάλιση των συμφερόντων των εργαζομένων της και την προστασία της έναντι των πιστωτών της.

Η Διοίκηση εκτιμά ότι, μέσω της διαδικασίας της εξυγίανσης, η Εταιρία θα πετύχει την αναδιάρθρωση των οφειλών της και την ομαλή συνέχιση της λειτουργίας της. Η Εταιρία θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για οποιαδήποτε εξέλιξη.»

Στην ανακοίνωση της Χατζηιωάννου επισημαίνεται:

«Η ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε. γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό ότι την 8η Ιανουαρίου 2013, υπέβαλε ενώπιον του αρμοδίου Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης αίτηση υπαγωγής της στη διαδικασία εξυγίανσης και λήψης προληπτικών μέτρων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 99 επομ. του Ν.3588/2007, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν και ισχύουν σήμερα.

Η υποβολή της αίτησης κατέστη αναγκαία για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας της Εταιρίας, την εξασφάλιση των συμφερόντων των εργαζομένων της και την προστασία της έναντι των πιστωτών της.

Η Διοίκηση εκτιμά ότι, μέσω της διαδικασίας της εξυγίανσης, η Εταιρία θα πετύχει την αναδιάρθρωση των οφειλών της και την ομαλή συνέχιση της λειτουργίας της. Η Εταιρία θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για οποιαδήποτε εξέλιξη.»

Πηγή: zougla.gr

Tags