• ΑΡΧΕΙΟ
7 Ιανουάριος 2013, 07:24 - Τελευταία Ενημέρωση: 20 Οκτώβριος 2014, 11:21

20 Ιαν 2013: Εκλογές στην Εύξεινο Λέσχη Βέροιας

  • 24 Νοεμ 2012: Ετήσιος χορός στην Βέροια

Γενική συνέλευση και εκλογές θα πραγματοποιήσει η Εύξεινος Λέσχη Βέροιας. Η Τακτική Γενική Συνέλευση θα γίνει στο Πνευματικό Κέντρο της Λέσχης στο Πανόραμα (Λ. Πορφύρα 1, Βέροια), την Κυριακή 20 Ιανουαρίου 2013 και ώρα 11.00 π.μ., και το πρόγραμμα της έχει ως εξής:

11.00 – 11.15: Εκλογή Προεδρείου Γ.Σ και ανάγνωση θεμάτων Γ.Σ., Έναρξη συζήτησης των εξής θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1) 11.15-11.30: Πρόταση του Δ.Σ. για ανακήρυξη των κ. Αριστοτέλη Λαχανόπουλου και κ. Ορέστη Σιδηρόπουλου ως επίτιμα μέλη της Ε.Λ.Β..

2) 11.30-12.15: Διοικητικός απολογισμός και προγραμματισμός.

3) 12.15-12.30: Οικονομικός απολογισμός και προϋπολογισμός.

4) 12.30-12.45: Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής.

5) 12.45-13.00: Αξιοποίηση Ακινήτου.

6) 13.00-13.30: Ερωτήσεις – Τοποθετήσεις - Προτάσεις.

7) 13.30-13.45: Απαντήσεις και έγκριση ή μη πεπραγμένων απερχόμενου Δ.Σ..

8) 13.45-14.00: Παρουσίαση υποψηφίων Δ.Σ. και Ε.Ε.

9) 14.00-19.00: Εκλογές νέου Δ.Σ. και Ε.Ε.

Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται τουλάχιστον πέντε μέρες πριν από τη Γεν. Συνέλευση στη Γραμματεία της Λέσχης (λήξη προθεσμίας υποβολής Δευτέρα 14/1/2013) σύμφωνα με το Καταστατικό.

Τα μέλη που πρόκειται να τακτοποιήσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις την ημέρα της Γεν. Συνέλευσης, να προσέλθουν στο χώρο τουλάχιστον μια ώρα πριν την έναρξη των εργασιών.

Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Καταστατικού και με την απόφαση Νο 36 / 15-12-2008 του Πρακτικού του Δ.Σ., δικαίωμα συμμετοχής στις εργασίες της Γ.Σ. έχουν τα μέλη που είναι τακτοποιημένα οικονομικώς και το 2013.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Καταστατικού όσα μέλη έχουν περισσότερο από δύο χρόνια να τακτοποιήσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις, τακτοποιούνται με την καταβολή της συνδρομής των δύο τελευταίων ετών (2012-2013).

Η παρουσία καθώς και η τακτοποίηση των συνδρομών σας, κρίνεται απαραίτητη.

Αν δεν υπάρξει απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την επόμενη Κυριακή 27 Ιανουαρίου, την ίδια ώρα, στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα.

ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
Δείτε τα στοιχεία της Λέσχης