30 Δεκέμβριος 2012, 11:45 - Τελευταία Ενημέρωση: 5 Σεπτέμβριος 2014, 21:23

Τα κάλαντα της Πρωτοχρονιάς στον Πόντο

  • Τα Ποντιακά κάλαντα των Χριστουγέννων

Τα κάλαντα στον Πόντο αλλά και στα χωριά όπου εγκαταστάθηκαν οι Πόντιοι μετά το 1923, ψάλλονταν από τα παιδιά μέχρι και την δεκαετία του 1960, το απόγευμα της παραμονής, των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

Τα παιδιά έβγαιναν συνήθως κατά παρέες δύο, τριών ή περισσοτέρων ατόμων και αντί για τρίγωνα κρατούσαν καράβια που στόλιζαν με διάφορα στολίδια.

Κάλαντα Πρωτοχρονιάς

Αρχή κάλαντα κι αρχή του χρόνου κι αρχή του χρόνου.
Πάντα κάλαντα, πάντα του χρόνου πάντα του χρόνου.
Αρχή μήλον εν κι αρχή κυδών εν, κι αρχή κυδών εν
Κι αρχή βάλσαμον το μυριγμένον, το μυριγμένον
Εμυρίστεν ατόν ο κόσμος όλον, ο κόσμος όλον.
Για μύριστ ατό και εσύ αφέντα, καλέμ αφέντα.
Λύσον την κεσέ σ και δωσ’ παράδας και δώσ’ παράδας
Κι αν ανιοιείς μας χαράν σην πόρτας σ, χαράν σην πόρτα σ’
Χρόνια Πολλά, πάντα και του χρόνου
Καλή χρονία και σ όλα τα ασπίτα υίαν κι ευλογίαν

Σχετικά άρθρα:

Τα Ποντιακά κάλαντα των Χριστουγέννων

Χριστός ’γεννέθεν χαράν ’ς σον κόσμον

Τα κάλαντα στα Κοτυώρα του Πόντου