22 Δεκέμβριος 2012, 11:18 - Τελευταία Ενημέρωση: 5 Σεπτέμβριος 2014, 21:24

Τα κάλαντα στα Κοτυώρα του Πόντου

  • Τα κάλαντα στα Κοτυώρα του Πόντου

Τα κάλαντα των Χριστουγέννων είναι ευχητικά και εγκωμιαστικά τραγούδια που ψάλλονται εθιμικά την παραμονή των Χριστουγέννων. Τα Βυζαντινά κάλαντα των Κοτυώρων του Πόντου έχουν 24 στίχους με θεολογικό περιεχόμενο, που ο καθένας τους αρχίζει από ένα γράμμα του αλφαβήτου (Α, Β, Γ, κτλ.)

Άναρχος Θεός καταβέβηκεν
και εν τη Παρθένω κατώκησεν.

Ερουρεμ, έρουρεμ,
έρου,έρου, έρουρεμ, Χαίρε Άχραντε!

Βασιλεύς των όλων και Κύριος,
ήρθε τον Αδάμ αναπλάσασθε.

Εριρεμ, τέριρεμ,
έριρεμ και τέμενα, Χαίρε Δέσποινα!

Γηγενείς σκιρτάτε και χαίρεσθε,
τάξεις των Αγγέλων ευφραίνεσθε.
Ερουρεμ...Χαίρε Άχραντε!

Δέξαι βηθλεέμ τον Δεσπότην σου,
Βασιλέα πάντων και Κύριον.
Εριρεμ...Χαίρε Δέσποινα!

Εξ Ανατολών Μάγοι έρχονται,
δώρα προσκομίζοντες άξια.
Ερουρεμ...Χαίρε Δέσποινα!

Σήμερον η κτίσις αγάλλεται
και πανηγυρίζει κι ευφραίνεται.
Ερουρεμ...Χαίρε Άχραντε!

Σχετικά άρθρα:

Τα Ποντιακά κάλαντα των Χριστουγέννων