14 Δεκέμβριος 2012, 12:29 - Τελευταία Ενημέρωση: 5 Σεπτέμβριος 2014, 21:27

Ανάπτυξη στον οικισμό Ποντίων στην Κομοτηνή

  • Ανάπτυξη στον οικισμό Ποντίων στην Κομοτηνή

Ο Δήμος Κομοτηνής στρέφει την αναπτυξιακή του προσπάθεια σε Ήφαιστο και οικισμό Ποντίων.

Η παρέμβαση περιλαμβάνει αποκατάσταση βασικών αναγκών υποδομής, πρωτοβουλίες για τη συμμετοχή των κατοίκων της περιοχής και ενίσχυση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Την κατάρτιση ενός πλάνου αστικού σχεδιασμού το οποίο δίνει έμφαση στην ανάγκη εμπλοκής της τοπικής κοινωνίας από την αρχή και τελικά στη διαμόρφωση μία στρατηγικής ανάπτυξης για τον οικισμό του Ηφαίστου και τον οικισμό Ποντίων στη Νέα Μοσυνούπολη, είχε σαν αποτέλεσμα η συμμετοχή του Δήμου Κομοτηνής στο πρόγραμμα Sure. Πρόκειται για ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα που φέρει την επωνυμία SURΕ: Fostering Diversification of local economies by using innovative Socio-economic methods of Urban Rehabilitation in deprived urban areas, στο οποίο συμμετέχει ο Δήμος Κομοτηνής. Σκοπός του προγράμματος που ξεκίνησε να υλοποιείται από το 2010 είναι η προώθηση της επέκτασης δραστηριοτήτων των τοπικών οικονομιών χρησιμοποιώντας καινοτόμες κοινωνικοοικονομικές μεθόδους αστικής ανάπτυξης σε μειονεκτικές περιοχές. Το δίκτυο έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίξει τις παρεμβάσεις των Δήμων σε συγκεκριμένες μειονεκτικές περιοχές, αλλά και να τους στηρίξει στην εφαρμογή ολοκληρωμένων κοινωνικο-οικονομικών στρατηγικών ανάπλασής τους, βασισμένες στις τοπικές ανάγκες και ιδιαιτερότητες.

Ο Δήμος Κομοτηνής συμμετείχε ως ένας από τους συνολικά 8 εταίρους του θεματικού δικτύου, που εντάσσεται στην επιμέρους ενότητα “Ολοκληρωμένη ανάπτυξη υποβαθμισμένων περιοχών και περιοχών σε κίνδυνο”, του δεύτερου άξονα προτεραιότητας του προγράμματος URBACT II με θέμα: «Ελκυστικές και συνεκτικές πόλεις». Η υλοποίησή του έγινε σε συνεργασία με τους Δήμους: Eger (Ουγγαρίας), Pori (Φινλανδίας) Dun Laoghaire (Ιρλανδίας) Alcobaca (Πορτογαλίας) Λάρνακας (Κύπρου) Ottignies Louvain la Neuve (Βελγίου), Gheorgheni (Ρουμανίας) και τους φορείς (ΜΚΟ): Studio Metropolitana (Ουγγαρίας) και Business Innovation Center –Albacete (Ισπανίας). Το θεματικό αυτό δίκτυο πόλεων στη διάρκεια των εργασιών υποστήριξε τη δημιουργία στρατηγικών ανάπτυξης (μέσα από κοινωνικές και οικονομικές παρεμβάσεις) για υποβαθμισμένες περιοχές που βρίσκονται κοντά στην πόλη και είχε διάρκεια έως το τέλος του 2012 οπότε και ο Δήμος Κομοτηνής απέκτησε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης.

Το ολοκληρωμένο σχέδιο για το Δήμο Κομοτηνής αφορά στις γειτονιές Ηφαίστου και νέου οικισμού Ποντίων στη Νέα Μοσυνούπολη και περιλαμβάνει αποκατάσταση βασικών αναγκών υποδομής, πρωτοβουλίες για τη συμμετοχή των κατοίκων της περιοχής και ενίσχυση παρεχόμενων υπηρεσιών. Η περιοχή αυτή επιλέχτηκε γιατί αναπτύσσεται εμπορικά και κοινωνικά, ανέφερε σχετικά η συντονίστρια του προγράμματος Δέσποινα Πάσσου. Οι άνθρωποι παρουσίασαν τα προβλήματα στις γειτονιές τους, όπως τα δίκτυα υποδομής, το μεγάλο ποσοστό ανεργίας και άλλα περιβαλλοντικά ζητήματα, πρόσθεσε η πρόεδρος της αναπτυξιακής εταιρείας Κ. Καραθεοδωρή Όλγα Τσετινέ. Η βελτίωση των υποδομών θα γίνει μέσα από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας. Η βελτίωση της συνεργασίας των κατοίκων θα επιτευχθεί μέσα από δράσεις υπηρεσιών δήμου & ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες. Τέλος, η υποστήριξη των παρεχόμενων κοινωνικών υπηρεσιών θα γίνει μέσω ΕΚΤ, PROGRESS, ΤΟΠΕΚΟ & ΤΟΠΣΑ. Όλα βέβαια τα παραπάνω σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Κομοτηνής.

Γράφει η Δήμητρα Συμεωνίδου

Πηγή: xronos.gr