3 Δεκέμβριος 2012, 07:55 - Τελευταία Ενημέρωση: 5 Σεπτέμβριος 2014, 21:32

Ο Πόντος σε συνέδριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

  • Ποιος σύλλογος απέχει από τις εκδηλώσεις "Εορδαία Όψεις ενός αιώνος";

Ο Ποντιακός & Μικρασιατικός Σύλλογος Καρυοχωρίου συμμετείχε στην κατάρτιση για τη Δράση 1 που διοργάνωσε η Εθνική Υπηρεσία του Προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Νέα Γενιά σε Δράση» και πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα από 23 έως 28 Νοεμβρίου 2012.

Στόχος της κατάρτισης ήταν να δώσει την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να αναπτύξουν τις δεξιότητες εκείνες που θα τους επιτρέψουν να οργανώσουν ποιοτικά σχέδια στο πλαίσιο της Δράσης 1 - Νεολαία για την Ευρώπη - του Προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Νέα Γενιά σε Δράση» και συγκεκριμένα στις υπο-Δράσεις
1.1 Ανταλλαγές Νέων,
1.2 Πρωτοβουλίες Νέων και
1.3 Σχέδια Νέων για τη Δημοκρατία.

Στην κατάρτιση συμμετείχαν εκπρόσωποι φορέων ή άτυπων ομάδων νέων από όλη την Ελλάδα που δραστηριοποιούνται στους τομείς της νεολαίας, του πολιτισμού, του περιβάλλοντος, της κοινωνικής μέριμνας και έχουν προηγούμενη εμπειρία στην υλοποίηση ανάλογων έργων και επιθυμούν να υλοποιήσουν νέα σχέδια σε μία από τις παραπάνω υπο-Δράσεις.

ΠΟΝΤΙΑΚΟΣ & ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ
Δείτε τα στοιχεία του Συλλόγου