20 Νοέμβριος 2012, 09:25 - Τελευταία Ενημέρωση: 5 Σεπτέμβριος 2014, 21:37

Ρύθμιση για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά

  • Ρύθμιση για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά

Έτοιμη να νομοθετήσει για την διευκόλυνση των υπερχρεωμένων νοικοκυριών είναι η κυβέρνηση, αναμένοντας το «πράσινο φως» από την Τράπεζα της Ελλάδος και την τρόικα.

Η διευκόλυνση θα προβλέπει περίοδο χάριτος τεσσάρων ετών - εντός της οποίας ο δανειολήπτης θα πληρώνει μόνο τους τόκους του δανείου σε δόσεις με προνομιακό επιτόκιο 1,5% και αυτό εφόσον οι τόκοι δεν ξεπερνούν το 30% του εισοδήματός του - για όλους τους δανειολήπτες που έχουν στεγαστικά ή καταναλωτικά δάνεια με εμπράγματη εξασφάλιση

Πεδίο εφαρμογής είναι μισθωτοί, συνταξιούχοι και όσοι έχουν τεκμαιρόμενη σχέση εξαρτημένης εργασίας από έναν εργοδότη και οι οποίοι συμπληρώνουν τις εξής προϋποθέσεις:

- έχουν ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 25.000 ευρώ
- το εισόδημά τους έχει μειωθεί άνω του 35% μετά από την 1/1/2010
- η αντικειμενική αξία του σπιτιού τους είναι μέχρι 180.000 ευρώ

Άνεργοι, βαριά ανάπηροι και πολύτεκνοι που θα επιλέξουν να μπουν στην ρύθμιση δεν θα πληρώνουν καμία δόση για την περίοδο των τεσσάρων ετών. Για αυτούς, προϋπόθεση είναι η αντικειμενική αξία του σπιτιού να μην ξεπερνά τις 200.000 ευρώ.

Στόχος είναι οι δόσεις για τα νοικοκυριά που θα υπαχθούν στην ρύθμιση να μην υπερβαίνουν τα 200 ευρώ, λιγότερο δηλαδή από ένα ελάχιστο ενοίκιο.

Πέρα από την διευκόλυνση για τα δάνεια, το υπουργείο Ανάπτυξης προωθεί αλλαγές και στο νόμο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, ενώ αλλάζει πλήρως και την σημερινή μορφή του Τειρεσία, ώστε να λάβει υπόψη του και τις νέες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί από την κρίση. Οι αλλαγές στον Τειρεσία πιθανόν να περάσουν με κανονιστική διάταξη της ΤτΕ.

Πηγές του υπουργείου σχολιάζουν ενδεικτικά ότι «φεύγουμε από την λογική του ποινολογίου και η υπαγωγή μιας εταιρείας στον Τειρεσία δεν θα δεσμεύει τις τράπεζες ως προς την χρηματοδότησή της».

Καθιερώνεται ελάχιστη καταβολή δόσης ίση με το 10% της αρχικής και με ελάχιστο τα 40 ευρώ το μήνα στις περιπτώσεις που ένας δανειολήπτης προσφεύγει στα ειρηνοδικεία, αφού έχει αποτύχει ο εξωδικαστικός και ο δικαστικός συμβιβασμός.

Η ρύθμιση για την διευκόλυνση των δανειοληπτών γίνεται υπό το πρίσμα ότι δεν πρέπει να υπάρξει καμιά επίπτωση στην κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών (π.χ. κούρεμα), δεδομένου ότι κάτι τέτοιο δεν θα γινόταν αποδεκτό από την τρόικα.

Το ΥΠΑΝ ανακοίνωσε ότι έχει αποφασίσει την επέκταση της αναστολής διενέργειας πλειστηριασμών για ακίνητα έως 200.000 ευρώ μέχρι και το τέλος του 2013.

Πηγή: capital.gr