19 Νοέμβριος 2012, 08:35 - Τελευταία Ενημέρωση: 17 Οκτώβριος 2014, 19:53

Προγράμματα υποστήριξης νέων στην Σταυρούπολη

  • Προγράμματα υποστήριξης νέων στην Σταυρούπολη

Ο  Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης «Ακρίτες του Πόντου» με χαρά ανακοινώνει την έναρξη των εργαστηριακών συναντήσεων (Workshops) τα οποία υλοποιούνται στο πλαίσιο του «Προγράμματος Υποστήριξης Πρωτοβουλιών Νέων» με την έγκριση και επιχορήγηση του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης.

Ο τίτλος του προγράμματος που υλοποιούν «οι Ακρίτες» είναι «JOB FOR ALL- Στήριξη της απασχόλησης και καταπολέμηση διακρίσεων στον εργασιακό χώρο».

Τα εργαστηριακά μαθήματα παρακολουθούν τα νεαρά σε ηλικία μέλη του Συλλόγου. Οι νέοι έχουν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν σε εργασιακά θέματα από τον έμπειρο εκπαιδευτή κο Ιωάννη Κυνηγόπουλο (Πτυχιούχος Νομικής Σχολής) και να εργαστούν και συνεργαστούν στα αντίστοιχα θέματα του κάθε εργαστηρίου. Ενδεικτικά αναφέρονται ορισμένα από τα θέματα που πρόκειται να αναλυθούν στις εργαστηριακές συναντήσεις: ανεργία & αναζήτηση θέσεων εργασίας, απασχόληση, κοινωνικός αποκλεισμός στην εργασία και καταπολέμηση, επαγγέλματα σε ζήτηση/ επαγγέλματα που διαπιστώνεται κορεσμός,  κοινωνική εργασία, ανάπτυξη επιχειρηματικού πνεύματος των νέων, ορθή σύνταξη βιογραφικού, χρήση ευρωπαϊκού βιογραφικού, εργασιακές νομοθεσίες, υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία, ορθή επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά εργαζομένου, δικαιώματα και υποχρεώσεις εργαζομένων τη σημερινή εποχή κ.ά.

Μέσω των εργαστηρίων οι συμμετέχοντες νέοι θα έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν γνώσεις, δεξιότητες, ικανότητες και στάσεις σε ότι αφορά την εργασία. Η ομάδα συμμετεχόντων ήδη έχει ενθουσιαστεί από την παρακολούθηση των πρώτων μαθημάτων και αναγνωρίσει τη χρησιμότητά τους σε ότι αφορά την προσωπική τους ανάπτυξη και βελτίωση γνώσεων σε σχέση με την εργασία και την ορθή επαγγελματική συμπεριφορά.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΝΤΙΩΝ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ "ΑΚΡΙΤΕΣ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ"
Δείτε τα στοιχεία του Συλλόγου