• ΑΡΧΕΙΟ
10 Νοέμβριος 2012, 10:37 - Τελευταία Ενημέρωση: 20 Οκτώβριος 2014, 11:05

10 Νοεμ 2012: Ετήσια τακτική περιφερειακή σύνοδος των μελών του Σ.Πο.Σ. Θεσσαλονίκης

Πρός: Όλα τα σωματεία - μέλη του Σ.Πο.Σ. Θεσσαλονίκης

Ετήσια τακτική περιφερειακή σύνοδος των μελών

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Πο.Σ. Θεσσαλονίκης της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος, με απόφαση του προσδιόρισε την ημερομηνία διεξαγωγής της Περιφερειακής Συνόδου των μελών (Γενική Συνέλευση) το οποίο θα λάβει χώρα στην Θεσσαλονίκη, την 10η Νοεμβρίου 2012 ημέρα Σάββατο και ώρα 19:00 στην Εύξεινο Λέσχη Θεσσαλονίκης με θέματα:

1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα του Συνεδρίου
2. Έκθεση πεπραγμένων από τον Πρόεδρο του Δ.Σ.
3. Συζήτηση επί της λογοδοσίας και Τοποθετήσεις - Προτάσεις συνέδρων.

Διευκρινίζεται ότι στο Συνέδριο αυτό που δεν έχει ως θέμα αρχαιρεσίες τα σωματεία - μέλη σύμφωνα με άρθρο 16 του καταστατικού, συμμετέχουν μόνο δια των προέδρων τους ή των αναπληρωτών τους και με έναν εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο οριζόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου θα έχουν όσα μέλη τακτοποιηθούν οικονομικά μέχρι την έναρξη της Συνόδου.

Παρακαλούνται οι Σύνεδροι που θα τακτοποιήσουν τις οικονομικές υποχρεώσεις του σωματείου τους την ήμέρα του συνεδρίου να προσέλθουν στο χώρο του συνεδρίου τουλάχιστον μια ώρα πριν από την έναρξη των εργασιών.

Παρακαλούνται οι Πρόεδροι των σωματείων- μελών που θα λάβουν μέρος στο συνέδριο να προσκομίσουν απόφαση συγκρότησης του Διοικιτικού Συμβουλίου τους σε σώμα και σε περίπτωση συμμετοχής μέλους ανί του προέδρου απόφαση του Δ.Σ. με την οποία να ορίζεται αντιπρόσωπος για το Συγκέκριμένο Συνέδριο.

Ο Πρόεδρος
Επαμεινώνδας Φαχαντίδης