7 Νοέμβριος 2012, 11:09 - Τελευταία Ενημέρωση: 5 Σεπτέμβριος 2014, 21:42

H γνωστή άγνωστη Νόσος Alzheimer

  • H γνωστή άγνωστη Νόσος Alzheimer

Η Νόσος Alzheimer και οι αγγειακές άνοιες αποτελούν τους δύο συχνότερους τύπους σε ποσοστό 90% των περιπτώσεων της εγκατεστημένης άνοιας. Στην Νόσο Alzheimer ο εγκέφαλος είναι ατροφικός με υπεροχή της ατροφίας σε επίπεδο κροταφικό, μετωπιαίο, βρεγματικό και στην περιοχή του ιππόκαμπου.

Είναι μία νευροεκφυλιστική διαταραχή του εγκεφάλου με χρόνια εξελισσόμενη πορεία η οποία προκαλεί βαθμιαία έκπτωση των νοητικών λειτουργιών, οδηγώντας σε μείωση της ικανότητος του ατόμου να εκτελεί δραστηριότητες της καθημερινής ζωής.

Προσβάλει διεθνώς το 10% των ηλικιωμένων άνω των 70 ετών και 150 ανθρώπους κάθε 100.000 κάτω των 65 ετών. Με βάση πρόσφατα στοιχεία υπολογίζεται ότι στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.120.000 άνδρες και 2.310.000 γυναίκες ηλικίας άνω των 65 ετών παρουσιάζουν άνοια, εκ των οποίων το 80% πάσχει από Νόσο Alzheimer. Υπολογίζεται δε ότι στην προσεχή 50ετία, ως αποτέλεσμα της αυξήσεως του αριθμού των ηλικιωμένων, ο αριθμός των ασθενών με Νόσο Alzheimer θα τριπλασιασθεί.

Αιτιολογία: Ενδείξεις σχετικές με την αιτιολογία της Νόσου Alzheimer προέρχονται από μελέτη οικογενειών στις οποίες η νόσος κληρονομείται κατόπιν μεταλλάξεως στα χρωμοσώματα 1, 14, 21, 19. μεγάλες επιδημιολογικές μελέτες αναφέρουν ως πιθανούς Προστατευτικούς Παράγοντες: αλλήλιο Apo E2 ή 3, ανώτερη εκπαίδευση, λήψη οιστρογόνων, λήψη αντιφλεγμονωδών και ως Παράγοντες Κινδύνου: ηλικία, αλλήλιο Apo E4, οικογενειακό ιστορικό άνοιας, κάκωση κεφαλής, συστολική αρτηριακή υπέρταση, σύνδρομο Down.

Γενετικοί και επίκτητοι παράγοντες αλληλεπιδρούν στην διάρκεια της ζωής που έχουν ως αποτέλεσμα την απώλεια σημαντικού βαθμού νευρώνων και νευρικών συνάψεων.

Οι νευροπαθολογικές αλλοιώσεις της Νόσου Alzheimer είναι:

    Φλοιώδης ατροφία

    Απώλεια νευρώνων και συνάψεων

    Αγγειοπάθεια εξ αμυλοειδούς

    Νευριτικές πλάκες με πυρήνα αμυλοειδούς

    Νευροινιδιακά συμπλέγματα με ζεύγη ελικοειδών νηματίων

    Τοπικά φλεγμονώδη στοιχεία

Κλινική εικόνα: Η Νόσος Alzheimer εκδηλώνεται με μία σειρά συμπτωμάτων:
Γνωστικών:

    Διαταραχή μνήμης

    Δυσκολίες λεκτικής επικοινωνίας

    Αδυναμία προσανατολισμού στον χώρο και στον χρόνο

    Δυσκολίες στην εκτέλεση γνωστών πράξεων

Νευροψυχιατρικών:

    Διαταραχές της διάθεσης (κατάθλιψη)

    Ψευδαισθήσεις και εν γένει διαταραχές της αντίληψης

    Άρση αναστολών, επιθετικότητα

    Αδυναμία συγκέντρωσης, κακή ή ελαττωμένη κρίση καθώς επίσης από απώλεια λειτουργικής αυτονομίας (διαχείριση των οικονομικών, ατομικής υγιεινής, τροφή, περιποίηση της εμφάνισης, ικανότητα μετακίνησης χωρίς συνοδό κ.λ.π.).

Με την πάροδο του χρόνου η συνεχής έκπτωση και επιδείνωση της συμπτωματολογίας οδηγούν σε μία κατάσταση μη αυτοεξυπηρέτησης και ως εκ τούτου απαιτείται η συνεχής φροντίδα επί 24ώρου βάσεως.

Διάγνωση: Η διάγνωση της Νόσου Alzheimer βασίζεται στο λεπτομερές ιστορικό, στην υποκειμενική και αντικειμενική κλινική εικόνα (εκτίμηση διανοητικής και νευρολογικής κατάστασης) καθώς επίσης σε ειδικά κριτήρια διεθνώς αναγνωρισμένα. Εργαστηριακά βοηθούν σε μεγάλο βαθμό η CT (αξονική τομογραφία), η MRI (μαγνητική τομογραφία) και μία σειρά αιματολογικών δεικτών.

Η θεραπευτική αντιμετώπιση εξατομικεύεται με βάσει την εκτίμηση του κάθε περιστατικού και βασίζεται σε φαρμακευτική αλλά και σε ψυχιατρική υποστήριξη.

Πηγή: iator.gr