16 Οκτώβριος 2012, 18:38 - Τελευταία Ενημέρωση: 5 Σεπτέμβριος 2014, 21:50

Συμβολαιογράφοι και ΚΕΠ θα εκδίδουν φορολογική ενημερότητα

  • Συμβολαιογράφοι και ΚΕΠ θα εκδίδουν φορολογική ενημερότητα

Αναβαθμίζονται οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών, με την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) να δίνει πλέον τη δυνατότητα σε συμβολαιογράφους και στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών να εκδίδουν αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας, λύνοντας τα χέρια των φορολογούμενων.

Η εταιρεία Unisystems ΑΕ έχει αναλάβει την προσαρμογή των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του υπουργείου Οικονομικών για τις ανάγκες της παραλαβής δηλώσεων οικονομικού έτους 2012 έναντι 110.601 ευρώ.

Οι αλλαγές που προωθεί η Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων είναι:

Υποβολή της εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ (έντυπο Φ1) για το έτος 2011. Η υποβολή δηλώσεων περιλαμβάνει αρχικές εμπρόθεσμες και εκπρόθεσμες καθώς και τροποποιητικές με όλα τα μέσα υποβολής (online, offline,batch).

Υποβολή της προσωρινής δήλωσης απόδοσης φόρου και τελών χαρτοσήμου, ώστε να αποδίδεται μαζί με την παρακράτηση του Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών και η εισφορά αλληλεγγύης για φορολογικές περιόδους από 1/1/2012 και μετά.

Υποβολή δηλώσεων εισοδήματος Νομικών Προσώπων για το έτος 2012. Η Υπηρεσία Υποβολής Δηλώσεων Φόρου Εισοδήματος Νομικών Προσώπων υποστηρίζει τη διαχείριση των δηλώσεων στις οποίες είναι υπόχρεοι οι φορολογούμενοι-Νομικά Πρόσωπα (ΑΕ, ΕΕ,ΟΕ, Κοινοπραξίες).

Πιστοποίηση των φορέων του Δημοσίου, των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών και των συμβολαιογράφων ώστε να είναι εφικτή η λήψη αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας (Α.Φ.Ε.) για λογαριασμό των πολιτών.

Τα ΚΕΠ και οι φορείς του Δημοσίου θα μπορούν από εδώ και στο εξής να χρησιμοποιούν συγκεκριμένες υπηρεσίες του ΤΑΧΙSNET για φορολογούμενους χωρίς να απαιτούνται συγκεκριμένες αναθέσεις ή εξουσιοδοτήσεις των φορολογούμενων.

Πηγή: defencenet