12 Οκτώβριος 2012, 09:11 - Τελευταία Ενημέρωση: 5 Σεπτέμβριος 2014, 21:51

Η Coca - Cola μεταφέρει την έδρα της στην Ελβετία

  • Η Coca - Cola μεταφέρει την έδρα της στην Ελβετία

Η εταιρεία διαβεβαιώνει ότι δεν φεύγει από την Ελλάδα αλλά κατέθεσε δημόσια πρόταση να αποσύρει τις μετοχές της από το ελληνικό χρηματιστήριο και να τις πάει στο Λονδίνο. Μεταφέρει την έδρα της στην Ελβετία. Η ελβετική εταιρεία Coca–Cola HBCAG υπέβαλλε προαιρετική δημόσια πρόταση για να αποκτήσει όλες τις κοινές ονομαστικές μετοχές της Coca-Cola 3E.

Η ελβετική εταιρεία Coca–Cola HBCAG είναι θυγατρική της Kar–Tess Holding, που είναι στην ''ομπρέλα'' της οικογένειας Δαυίδ.

Η επιχειρηματική αυτή κίνηση αποσκοπεί:

- στην εισαγωγή της Coca-Cola Hellenic στην premium κατηγορία του Χρηματιστηρίου Αξιών του Λονδίνου

- στην εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αξιών της Νέας Υόρκης μέσω μίας νέας ελβετικής εταιρείας συμμετοχών

- η Coca-Cola HBCAG θα ζητήσει συγχρόνως την παράλληλη εισαγωγή των Μετοχών της Coca-Cola HBCAG στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Στην ουσία πρόκειται για τη δεύτερη, μετά τη ΦΑΓΕ, κίνηση μεταφοράς εκτός Ελλάδας.

Οι λόγοι που, επισήμως, κρύβονται πίσω από την πρόταση είναι:

- να αντικατοπτρίσει καλύτερα το διεθνή χαρακτήρα των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και της μετοχικής βάσης της Coca-Cola Hellenic μέσω της κύριας εισαγωγής (primary listing) της Coca-Cola Hellenic στο μεγαλύτερο και υψηλότερο σε εμπορευσιμότητα χρηματιστήριο στην Ευρώπη με τον μεγαλύτερο αριθμό εισηγμένων πολυεθνικών εταιρειών,

- να ενισχύσει την εμπορευσιμότητα των Μετοχών της Coca-Cola HBC AG προς όφελος των κατόχων τους δια της κύριας εισαγωγής (primary listing) των Μετοχών Coca-Cola HBC AG στην premium κατηγορία του Χρηματιστηρίου Αξιών του Λονδίνου και να διευκολύνει την πιθανή ένταξη των Μετοχών της Coca-Cola HBC AG στον FTSE 100 και

- να βελτιώσει την πρόσβαση της Coca-Cola Hellenic στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου και χρεογράφων και να αυξήσει την ευελιξία της στην άντληση νέων κεφαλαίων για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων και της μελλοντικής ανάπτυξής της.

Πηγή: thebest