7 Οκτώβριος 2012, 12:08 - Τελευταία Ενημέρωση: 5 Σεπτέμβριος 2014, 21:53

Μνήμη και τρίτη ηλικία

  • Μνήμη και τρίτη ηλικία

Εν γένει επικρατεί η άποψη ότι η μνήμη είναι ενιαία, δηλ. ότι όλες οι πληροφορίες του εξωτερικού κόσμου αποτυπώνονται στη μνήμη κατά τον ίδιο τρόπο. η άποψη δεν αληθεύει επιστημονικά.

Τόσο η ψυχολογική έρευνα όσο και η φυσιολογική έρευνα του εγκεφάλου έχουν δείξει ότι διαφορετικοί τύποι μνήμης αποθεματοποιούνται σε τμήματα του εγκεφάλου που είναι ανατομικά διαφορετικά μεταξύ τους δηλ. μπορούμε να μιλάμε για: οπτική μνήμη, εικονιστική μνήμη, λεκτική μνήμη.

Ένας απλός τρόπος να διαχωρίσουμε τα διάφορα είδη μνήμης, είναι να λάβουμε υπ’ όψιν μας για πόσο χρόνο παραμένουν ενεργοποιημένα:

Πρωτογενής μνήμη (βραχυπρόθεσμη) περιέχει τις μνήμες που διαρκούν μόλις λίγα δευτερόλεπτα. Ανάλογα με την επεξεργασί α που θα δεχθεί από τα ανώτερα κέντρα του εγκεφάλου, το περιεχόμενο της πρωτογενούς μνήμης, οι εγγραφές αυτές θα διασωθούν και θα περάσουν στην δευτερογενή μνήμη (μακροπρόθεσμη), ή θα χαθούν και θα περάσουν στη λήθη.

Οι διεργασίες που απαιτούνται για να σταθεροποιηθούν οι μνήμες είναι:

Η κωδικοποίηση: σημαίνει το μετασχηματισμό των πληροφοριών σε υλικό που  μπορεί να ενταχθεί στην προγενέστερη γνώση του ατόμου.
και η ανάσυρση: ανάσυρση της πληροφορίας από την μνήμη σε κάποια μορφή:  την ελεύθερη ανάκληση, την ανάκληση μέσω νύξεων, την  αναγνώριση κλπ.

Πηγή: iator.gr