6 Οκτώβριος 2012, 12:21 - Τελευταία Ενημέρωση: 5 Σεπτέμβριος 2014, 21:53

Δημόσια πρόταση από ΕΤΕ προς την EUROBANK

  • Δημόσια πρόταση από ΕΤΕ προς την EUROBANK

Την υποβολή προαιρετικής δημόσιας πρότασης, για την απόκτηση όλων των κοινών ονομαστικών μετοχών της Eurobank, ανακοίνωσε αργά το βράδυ της Παρασκευής η Εθνική Τράπεζα.

Η Εθνική Τράπεζα προσφέρει ως αντάλλαγμα νέες κοινές ονομαστικές μετοχές με νέα ονομαστική αξία ένα ευρώ ανά μετοχή, με σχέση 58 νέες μετοχές, έναντι κάθε 100 μετοχών της Eurobank.

Εφόσον επιτευχθεί η απόκτηση του συνόλου των μετοχών της Eurobank, οι νυν μέτοχοι της ΕΤΕ και οι νυν μέτοχοι της Eurobank θα εκπροσωπούνται στο νέο μετοχικό κεφάλαιο της ΕΤΕ κατά 75% και 25% αντίστοιχα.

Μέτοχοι της Eurobank, που εκπροσωπούν συνολικά ποσοστό 43,6% του μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δεσμευτεί να προσφέρουν τις μετοχές τους στη δημόσια πρόταση.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΤΕ, η κεφαλαιοποίηση της Εθνικής με βάση τη τιμή κλεισίματος της μετοχής την Πέμπτη 4 Οκτωβρίου 2012, ανέρχεται σε 1.922 εκατ. ευρώ και αντίστοιχα της Eurobank ανέρχεται σε 603 εκατ. ευρώ.

Η ολοκλήρωση της δημόσιας πρότασης τελεί υπό την αίρεση σειράς εποπτικών και εταιρικών εγκρίσεων, συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΕΤΕ.

Μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας πρότασης, η Εθνική Τράπεζα σημειώνει πως προτίθεται να προβεί σε συγχώνευση με την Eurobank.

«Πλεονεκτήματα στρατηγικής σημασίας»

Σύμφωνα με την ΕΤΕ, η δημόσια πρόταση προσφέρει πλεονεκτήματα στρατηγικής σημασίας καθώς ο ενιαίος φορέας αναμένεται να δημιουργήσει ένα διευρυμένο τραπεζικό όμιλο με μεγαλύτερη σταθερότητα και βιωσιμότητα, ο οποίος θα συμβάλει στη χρηματοδότηση της ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας και να βοηθήσει στην αποκατάσταση του κλίματος εμπιστοσύνης στο ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα,

Επιπλέον, εκτιμά ότι στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, η δυνατότητα συνδυασμού προϊόντων, δικτύων διάθεσης και ισολογισμών θα επιτρέψει στον νέο τραπεζικό όμιλο να ανταποκριθεί καλύτερα στις ανάγκες των πελατών σε όλη την περιφέρεια.

Ακόμα υπολογίζεται ότι θα επιτύχει υψηλό βαθμό συνεργειών και δημιουργία αξίας μέσω ενός αξιόπιστου σχεδίου ενοποίησης, το οποίο θα συνδυάζει τα καλύτερα στοιχεία και από τα δύο ιδρύματα, και

Τέλος ότι θα προσφέρει σημαντικά βελτιωμένες δυνατότητες ανεξαρτητοποίησης από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά τα επόμενα χρόνια.

Ο ενιαίος όμιλος

Η επωνυμία του ενιαίου Ομίλου θα είναι Όμιλος ΕΤΕ. Ο διευρυμένος όμιλος ΕΤΕ, με βάση τις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις των ΕΤΕ και Eurobank για τη περίοδο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012, θα είχε συνολικό ενεργητικό 177,7 δισ., δάνεια προς πελάτες 109,7 δισ. και καταθέσεις 87,9 δισ.

Ο ενιαίος τραπεζικός όμιλος θα επωφεληθεί από ένα δίκτυο διανομής μέσω 925 υποκαταστημάτων σε όλη την Ελλάδα καθώς και από την βελτιωμένη παρουσία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη με ισχυρές θέσεις σε βασικές περιφερειακές αγορές όπως η Τουρκία, η Ρουμανία, η Βουλγαρία και η Σερβία.

Εκτιμάται ότι ο ενιαίος όμιλος θα πετυχαίνει ετήσιες συνέργειες προ φόρων της τάξης των 570 - 630 εκατ. ευρώ από το τέλος του 2015.

Οι βασικές πηγές συνεργειών περιλαμβάνουν:

- Τον συνδυασμό του εγχώριου και περιφερειακού δικτύου των δύο τραπεζών

- Την ενοποίηση υποδομών, συστημάτων και κεντρικών εργασιών

- Τη μείωση γενικών και διαχειριστικών εξόδων, τόσο εγχώρια όσο και διεθνώς

- Τη βελτιστοποίηση της συλλογής καταθέσεων και της χρηματοδοτικής στρατηγικής του ενιαίου ομίλου

- Την αύξηση του ποσοστού συναλλαγών με τους υπάρχοντες πελάτες μέσω της διευρυμένης γκάμας προϊόντων και χρηματοοικονομική ευρωστία του ενιαίου Ομίλου.

Διοικητικό συμβούλιο και διοίκηση

Οι Γεώργιος Ζανιάς και Αλέξανδρος Τουρκολιάς θα παραμείνουν ως πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος αντίστοιχα στον νέο Όμιλο της ΕΤΕ. Η πρόθεση για τις υπόλοιπες θέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου είναι να κατανεμηθούν κατά τρόπο ανάλογο ανάμεσα στις δύο τράπεζες.

Σε δηλώσεις του ο πρόεδρος της ΕΤΕ Γεώργιος Ζανιάς επεσήµανε ότι η δηµόσια πρόταση που ανακοινώθηκε σήµερα, στοχεύει στη δηµιουργία ενός διευρυµένου τραπεζικού οµίλου στην Ελλάδα που θα διαδραµατίσει «τον καίριο ρόλο του πυλώνα σταθεροποίησης του ελληνικού χρηµατοπιστωτικού συστήµατος και θα παράσχει την απαραίτητη χρηµατοδότηση που θα στηρίξει την ελληνική οικονοµική ανάκαµψη».

Ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΤΕ Αλέξανδρος Τουρκολιάς σηµείωσε ότι η Εθνική επιταχύνει την τάση ενοποίησης του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος, δηµιουργώντας ένα µακροπρόθεσµα βιώσιµο χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα ικανό να ανταπεξέλθει στις προκλήσεις που βιώνει η Ελλάδα και ταυτόχρονα να δηµιουργήσει ευκαιρίες για τους µετόχους και των δύο τραπεζών.

Από την πλευρά του ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank Νικόλαος Νανόπουλος δήλωσε ότι το ΔΣ. της τράπεζας θα αξιολογήσει «περαιτέρω, με εποικοδομητικό πνεύμα», την προτεινόμενη επιχειρηματική ενοποίηση «με γνώμονα το συμφέρον όλων των ενδιαφερομένων, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων, των πελατών, των μετόχων και της ελληνικής οικονομίας».

Πηγή: HBnews.gr