15 Σεπτέμβριος 2012, 10:43 - Τελευταία Ενημέρωση: 5 Σεπτέμβριος 2014, 21:56

Αύξηση 1,5% στο κόστος των αγροτικών προϊόντων

  • Δεν χαλαρώνει το εμπάργκο για την Ελλάδα η Ρωσία

Αύξηση κατά 1,5% παρουσίασε το κόστος των προϊόντων που χρησιµοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία, τον Ιούλιο του 2012. Ωστόσο τα εμπορεύματα των παραγωγών στη Γεωργία-Κτηνοτροφία δόθηκαν κατά 0,1% φθηνότερα.

Αναλυτικά, ο Γενικός ∆είκτης Τιµών Εκροών στη Γεωργία-Κτηνοτροφία (χωρίς επιδοτήσεις) του µηνός Ιουλίου 2012, σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2011, σηµείωσε µείωση 0,1%, έναντι αύξησης 2,0%, που σηµειώθηκε κατά την ίδια σύγκριση των δεικτών του έτους 2011 προς το 2010.
 

Ο Γενικός ∆είκτης Τιµών Εκροών κατά το µήνα Ιούλιο 2012, σε σύγκριση µε το δείκτη του Ιουνίου 2012, σηµείωσε αύξηση 9,8%, έναντι αύξησης 4,5% που σηµειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2011.
 

Ο µέσος σταθµικός δείκτης του δωδεκαµήνου Αυγούστου 2011 – Ιουλίου 2012, σε σύγκριση προς τον ίδιο δείκτη του δωδεκαµήνου Αυγούστου 2010 – Ιουλίου 2011, παρουσίασε µείωση 3,7%, έναντι αύξησης 14,6%, που σηµειώθηκε κατά τα αντίστοιχα προηγούµενα δωδεκάµηνα.
 

Ο Γενικός ∆είκτης Τιµών Εισροών στη Γεωργία-Κτηνοτροφία του µηνός Ιουλίου 2012, σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2011, σηµείωσε αύξηση 1,5%, έναντι αύξησης 9,3%, που σηµειώθηκε κατά την ίδια σύγκριση των δεικτών του έτους 2011 προς το 2010.
 

Ο Γενικός ∆είκτης Τιµών Εισροών κατά το µήνα Ιούλιο 2012, σε σύγκριση µε το δείκτη του Ιουνίου 2012, σηµείωσε αύξηση 0,9%, έναντι αύξησης 0,3% που σηµειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2011.
 

Ο µέσος δείκτης του δωδεκαµήνου Αυγούστου 2011 – Ιουλίου 2012, σε σύγκριση προς τον ίδιο δείκτη του δωδεκαµήνου Αυγούστου 2010 – Ιουλίου 2011, παρουσίασε αύξηση 4,3%, έναντι αύξησης 8,3%, που σηµειώθηκε κατά τα αντίστοιχα προηγούµενα δωδεκάµηνα.

Πηγή: paseges