15 Οκτώβριος 2014, 20:16 - Τελευταία Ενημέρωση: 17 Οκτώβριος 2014, 16:33

Οι πίνακες κατάταξης και διάθεσης δημοσίων υπαλλήλων

  • Δύο προκηρύξεις του ΑΣΕΠ για προσλήψεις στην ΑΑΔΕ και το υπουργείο Πολιτισμού

Ολοκληρώθηκε η εξέταση των ενστάσεων που είχαν κατατεθεί στο ΑΣΕΠ στο πλαίσιο της διαδικασίας κινητικότητας  (υπ' αριθ. 13/2014 Ανακοίνωση) προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων και φορέων του Δημοσίου που έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα. 

Πλέον έχουν καταρτιστεί και εκδοθεί ο τελικός πίνακας κατάταξης, ο πίνακας απορριπτέων, ο τελικός πίνακας διάθεσης υπαλλήλων και ο πίνακας υπαλλήλων που παραμένουν σε διαθεσιμότητα γιατί δεν καταλαμβάνουν κάποια από τις θέσεις προτίμησής τους.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν τους πίνακες στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ

Η καταχώριση των υπαλλήλων που παραμένουν σε διαθεσιμότητα και αυτών που περιλαμβάνονται στον πίνακα απορριπτέων γίνεται με τον ΑΔΤ ή τον ΑΜΚΑ των υπαλλήλων, κατ' εφαρμογή της 62/2004 Απόφασης της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Τέλος, σημειώνεται ότι όσοι είχαν υποβάλει ένσταση στο πλαίσιο της συγκεκριμένης ανακοίνωσης θα ενημερωθούν γραπτώς από τα αρμόδια Τριμελή Ειδικά Υπηρεσιακά Συμβούλια, με απόσπασμα πρακτικού, το οποίο θα τους αποσταλεί ταχυδρομικά.

Τμήμα σύνταξης pontos-news.gr