13 Οκτώβριος 2014, 09:55 - Τελευταία Ενημέρωση: 17 Οκτώβριος 2014, 16:33

ΟΑΕΔ: Από σήμερα οι αιτήσεις για το νέο πρόγραμμα

  • ΟΑΕΔ: Από σήμερα οι αιτήσεις για το νέο πρόγραμμα

Ανοίγει στις 11 η ηλεκτρονική πύλη προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι άνεργοι να καταθέσουν τις αιτήσεις τους για την ένταξή τους στο νέο πρόγραμμα κατάρτισης, πρακτικής άσκησης, πιστοποίησης δεξιοτήτων και απασχόλησης 16.600 ανέργων, κυρίως χαμηλών τυπικών προσόντων, ηλικίας 29 έως 64 ετών.

Το πρόγραμμα εμπεριέχει μια δέσμη παρεμβάσεων στην οποία περιλαμβάνονται:
•     Πρόγραμμα θεωρητικής άσκησης 100 ωρών.
•     Πρακτική άσκηση των ωφελούμενων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας (διάρκειας 300 ωρών).
•    Δράσεις συμβουλευτικής υποστήριξης.
•    Πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων, τα οποία θα αποκτήσουν οι ωφελούμενοι κατά τη διάρκεια του προγράμματος.
•    Εγγυημένη απασχόληση με πλήρη ασφάλιση μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, τουλάχιστον για το 25% των εκπαιδευθέντων για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 2 συνεχόμενων μηνών (25 ημερομίσθια ανά μήνα), καθώς και παροχή συστατικής επιστολής από τον εργοδότη.

Αιτήσεις για το πρόγραμμα θα γίνονται δεκτές μέχρι την 31η Οκτωβρίου. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας του ΟΑΕΔ στην οποία ήδη έχει αναρτηθεί η πρόσκληση με το σύνολο των λεπτομερειών του νέου προγράμματος.

Τμήμα σύνταξης pontos-news.gr