13 Οκτώβριος 2014, 08:20 - Τελευταία Ενημέρωση: 17 Οκτώβριος 2014, 16:33

ΣτΕ: Κατεδαφίζονται όλα τα ακίνητα που βρίσκονται στον αιγιαλό

  • ΣτΕ: Κατεδαφίζονται όλα τα ακίνητα που βρίσκονται στον αιγιαλό

Με έξοδα του ιδιοκτήτη του αυθαιρέτου, και εντός 15ημέρου θα πρέπει να κατεδαφίζονται τα ακίνητα που βρίσκονται στον αιγιαλό αποφάσισε η αυξημένη σύνθεση του Ε Τμήματος του ΣτΕ.

Αιτιολογώντας την απόφασή τους οι δικαστές αναφέρουν πως  «αποσκοπούν στην άμεση και αποτελεσματική προστασία του αιγιαλού και του θαλασσίου χώρου και επιβάλλουν την αποκατάσταση της μορφής τους, η οποία έχει αλλοιωθεί με την χωρίς άδεια ανέγερση πάσης φύσεως τεχνικού έργου, κτίσματος ή κατασκευάσματος».

Επισημαίνουν δε, πως δεν έχει σημασία πότε κατασκευάστηκαν «χωρίς την προβλεπόμενη από τη νομοθεσία περί αιγιαλού διοικητική άδεια τα οικήματα αλλά πρέπει, κατ’ αρχήν, να λαμβάνεται η απόφαση οποτεδήποτε και αν έχει λάβει χώρα η ανέγερσή τους, ακόμη δηλαδή και αν αυτά έχουν ανεγερθεί πριν από την οριοθέτηση του αιγιαλού με διοικητική πράξη».

Γιατί κατά τους δικαστές «ο αιγιαλός δεν δημιουργείται με σχετική πράξη της Πολιτείας, αλλά προκύπτει από φυσικά φαινόμενα, δηλαδή τις μεγαλύτερες αλλά συνήθεις αναβάσεις των κυμάτων, η δε προβλεπόμενη στον νόμο διαδικασία καθορισμού των ορίων του δεν αποσκοπεί παρά στη διαπίστωση του πραγματικού αυτού γεγονότος».

Θα τα πληρώνουν κιόλας

Όπως επισημαίνουν οι δικαστές, η κατεδάφιση των αυθαιρέτων γίνεται από τον ιδιοκτήτη του αυθαιρέτου. Εάν ο ιδιοκτήτης δεν το κατεδαφίσει τότε αυτό κατεδαφίζεται με την επιμέλεια του αρμόδιου Νομάρχη. Τα έξοδα κατεδάφισης διαβιβάζονται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και εισπράττονται από τον ιδιοκτήτη του αυθαίρετου σύμφωνα με τις διατάξεις περί είσπραξης δημοσίων εσόδων.

Τμήμα σύνταξης pontos-news.gr