1 Οκτώβριος 2014, 19:22 - Τελευταία Ενημέρωση: 17 Οκτώβριος 2014, 16:32

Εκατό υποτροφίες δίνει το ΙΚΥ

  • Εκατό υποτροφίες δίνει το ΙΚΥ

Ποιοι μπορούν να τις διεκδικήσουν και τι παρέχεται.

Υπότροφους για 24 μήνες που θα κάνουν μεταδιδακτορική έρευνα στην Ελλάδα αναζητεί το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών.

Οι  εκατό ερευνητές στους τομείς Ενέργειας, Υγείας, Υποδομών-Αστικής Ανάπτυξης-Περιβάλλοντος και Βιομηχανίας που θα επιλεχθούν προβλέπεται να λαμβάνουν 1.000 ευρώ μηνιαίως, 2.900 ευρώ ετησίως για αναλώσιμα εργαστηριακά έξοδα και περίπου 1.000 ευρώ το χρόνο για μετακίνηση και έξοδα συμμετοχής σε επιστημονικά συνέδρια και δημοσιεύσεις. 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

Οι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος με βαθμό «άριστα»

Οι διδάκτορες για τους οποίους δεν έχει παρέλθει διάστημα μεγαλύτερο των τεσσάρων ετών από την αναγόρευσή τους

Οι υποψήφιοι με ατομικό εισόδημα μικρότερο των 25.000 ευρώ και όσοι δεν χρηματοδοτούνται από οποιαδήποτε άλλη πηγή και δεν εργάζονται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, είτε στον ιδιωτικό, είτε στον δημόσιο τομέα

Δεν γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι, όσοι έχουν ήδη λάβει υποτροφία από το ΙΚΥ ή άλλη πηγή για την ίδια μεταδιδακτορική έρευνα

Οι αιτήσεις θα κατατεθούν ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή στο γραφεία του ΙΚΥ -Τμήμα Διαγωνισμών (Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 14234, Νέα Ιωνία) έως τις 27 Οκτωβρίου. Περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών, το Τμήμα Διαγωνισμών του ΙΚΥ και τα τηλέφωνα 210- 3726394, 395, 346 και 313.

Τμήμα σύνταξης pontos-news.gr