29 Σεπτέμβριος 2014, 08:50 - Τελευταία Ενημέρωση: 17 Οκτώβριος 2014, 16:32

Κοζάνη: Εγγραφές για τα μαθήματα ποντιακής διαλέκτου

  • Κοζάνη: Εγγραφές για τα μαθήματα ποντιακής διαλέκτου

Εκμάθηση της ποντιακής διαλέκτου στο Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Δήμου Koζάνης πρόκειται να υλοποιηθεί στο Δήμο το τρέχον έτος. Τα μαθήματα θα είναι και θα έχουν διάρκεια 150 ώρες. Το πρόγραμμα δύναται να παρακολουθήσουν ενήλικες κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης και εργασιακής κατάστασης. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης και η υποβολή φωτοτυπίας της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου.

Δηλώσεις συμμετοχής έως την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου 2014.

Εξαιτίας του μεγάλου αριθμού των αιτήσεων θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο Πράξεων «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ8, που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

Για πληροφορίες και εγγραφές απευθυνθείτε στο: Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Κοζάνης (Αργυροκάστρου 13 - πλησίον του Νοσοκομείου)
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 24610 39188 καθημερινά από τις 10:00 έως 14:00 και κάθε Τετάρτη 16:30 - 18:30.