26 Σεπτέμβριος 2014, 18:47 - Τελευταία Ενημέρωση: 17 Οκτώβριος 2014, 16:32

Ποιοι αναπληρωτές δάσκαλοι και νηπιαγωγοί προσλαμβάνονται – Λίστα

  • Ποιοι αναπληρωτές δάσκαλοι και νηπιαγωγοί προσλαμβάνονται – Λίστα

Καλούνται να παρουσιαστούν στα σχολεία Δευτέρα και Τρίτη.

Με στόχο την κάλυψη λειτουργικών κενών σε σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, το υπουργείο Παιδείας προχώρησε στην πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών δασκάλων και νηπιαγωγών. 

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, οι 160 εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων και οι 59 εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ60 - Νηπιαγωγών οφείλουν να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης πρόσληψης για ανάληψη υπηρεσίας από τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2014 έως και την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2014. Στη συνέχεια, με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης θα τοποθετηθούν σε κενές θέσεις των σχολείων της περιοχής όπου προσλήφθηκαν μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους. 

Παράλληλα ανακοινώθηκαν προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ70 - Δασκάλων και ΠΕ60 - Νηπιαγωγών για τις ανάγκες των ολοήμερων σχολείων. 

Το υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ότι για το σχολικό έτος 2014-2015 προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές 35 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ70 - Δασκάλων για την κάλυψη λειτουργικών κενών αποκλειστικά και μόνον στο απογευματινό πρόγραμμα των κλασσικών ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων και 51 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ60 - Νηπιαγωγών για την κάλυψη λειτουργικών κενών αποκλειστικά και μόνον στο ολοήμερο Τμήμα των ολοήμερων Νηπιαγωγείων.

Και σε αυτή την περίπτωση οι προσληφθέντες θα πρέπει να παρουσιαστούν τις ίδιες ημερομηνίες στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Δείτε εδώ www.minedu.gov.gr τους πίνακες με τα ονόματα.

Τμήμα σύνταξης pontos-news.gr