25 Σεπτέμβριος 2014, 15:35 - Τελευταία Ενημέρωση: 17 Οκτώβριος 2014, 16:32

Αντιρατσιστικό: Αυτό είναι το ΦΕΚ του νόμου 4285/2014

  • Αντιρατσιστικό: Αυτό είναι το ΦΕΚ του νόμου 4285/2014

Στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δημοσιεύτηκε ο νόμος 4285/2014 (ΦΕΚ Α΄ 191), που τιτλοφορείται «Τροποποίηση του ν. 927/1979 (Α΄ 139) και προσαρμογή του στην απόφαση-πλαίσιο 2008/913/ΔΕΥ της 28ης Νοεμβρίου 2008, για την καταπολέμηση ορισμένων μορφών και εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας μέσω του ποινικού δικαίου (L 328) και άλλες διατάξεις».