24 Σεπτέμβριος 2014, 19:08 - Τελευταία Ενημέρωση: 17 Οκτώβριος 2014, 16:32

Έλεγχοι «Πόθεν Έσχες» για εφοριακούς, τελωνειακούς κ.α

  • Όλα τα προϊόντα που αλλάζουν συντελεστή ΦΠΑ

Αρχίζουν γενικευμένοι έλεγχοι από τη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.

Στο μικροσκόπιο του κράτους μπαίνει το… κράτος μετά την απόφαση της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων, Κατερίνας Σαββαϊδου να διενεργούνται έλεγχοι «Πόθεν Έσχες» για όλους τους υπαλλήλους της υπηρεσίας.

Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι θα ελέγχονται οι εργαζόμενοι στις Γενικές Διευθύνσεις Διοικητικής Υποστήριξης, Φορολογίας, Φορολογικών Ελέγχων, Τελωνείων & Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης, Οικονομικής Επιθεώρησης και Γενικού Χημείου του Κράτους. 

Τα κριτήρια που θα λαμβάνονται υπόψη για να διενεργηθεί ένας έλεγχος αναλυτικά είναι:

1. Απόκλιση φορολογητέου εισοδήματος με τραπεζικό υπόλοιπο

2. Μεταβολή τραπεζικών καταθέσεων

3. Εμβάσματα στο εξωτερικό

4. Απόκλιση τεκμηρίων διαβίωσης και δηλωθέντων εισοδημάτων

5. Μεταβολή περιουσιακής κατάστασης

6. Απόκτηση και μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων εντός του ίδιου έτους

7. Απόκλιση του συνόλου των καταθέσεων από ανάλωση κεφαλαίου

8. Υπηρεσία που υπηρετεί, θέση έργου, θέση ευθύνης, χρόνος παραμονής σε θέση ευθύνης

9. Συνυπηρέτηση με σύζυγο στην ίδια υπηρεσία

10. Σύζυγος και συγγενείς Α΄ βαθμού λογιστές

Τμήμα σύνταξης pontos-news.gr με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ