19 Σεπτέμβριος 2014, 08:51 - Τελευταία Ενημέρωση: 17 Οκτώβριος 2014, 16:31

Ε9: όλες οι ημερομηνίες για τις δηλώσεις μεταβολών

  • Ε9: όλες οι ημερομηνίες για τις δηλώσεις μεταβολών

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών, οι μεταβολές που επήλθαν το χρονικό διάστημα από 1ης/1/2014 έως 30/11/2014, θα δηλωθούν στο νέο ηλεκτρονικό έντυπο Ε9 (στο taxisnet) μέχρι τις 31 Ιανουαρίου.

Ειδικά οι μεταβολές που θα γίνουν τον Δεκέμβριο του 2014 θα πρέπει να δηλωθούν τον Ιανουάριο του 2015 και μέσα σε 30 ημέρες από την πραγματοποίηση της ηλεκτρονικής συναλλαγής.

Το ηλεκτρονικό σύστημα για τη δήλωση των φετινών μεταβολών θα ανοίξει μέσα στον Οκτώβριο για διορθώσεις στην ακίνητη περιουσία κατά το 2013.

Για διορθώσεις που αφορούν το 2014 μέχρι και τον Νοέμβριο, το σύστημα θα ανοίξει τον Δεκέμβριο.

Αλλαγές ως προς τα στοιχεία που ζητούνται μέσω του εντύπου δεν υπάρχουν στο φετινό έντυπο Ε9. Το υπουργείο υπενθυμίζει ότι η δήλωση στοιχείων ακινήτων υποβάλλεται αποκλειστικά μέσω διαδικτύου.

Χειρόγραφα υποβάλλεται αποκλειστικά το Ε9 στις εξής περιπτώσεις:
•    Όταν ο υπόχρεος σε δήλωση έχει αποβιώσει.
•    Όταν το υπόχρεο σε δήλωση νομικό πρόσωπο έχει διακόψει τις εργασίες του κατά την ημερομηνία υποβολής της.

Τμήμα σύνταξης pontos-news.gr