17 Σεπτέμβριος 2014, 09:19 - Τελευταία Ενημέρωση: 17 Οκτώβριος 2014, 16:30

Επάγγελμα: διαζευγμένη - Φορολογούν με 40% τη διατροφή!

  • Επάγγελμα: διαζευγμένη - Φορολογούν με 40% τη διατροφή!

Το υπουργείο οικονομικών αντιμετωπίζει ως ελεύθερους επαγγελματίες τις διαζευγμένες γυναίκες.

Απίστευτο κι όμως ελληνικό! Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του υπουργείου Οικονομικών, κατά την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων των διαζευγμένων γυναικών, θεωρεί ότι τα ποσά της διατροφής που εισέπραξαν είναι εισοδήματα από «ελευθέρια επαγγέλματα» (!) και τα φορολογεί με 26% από το πρώτο ευρώ και με επιπλέον προκαταβολή φόρου 55%. Κατά συνέπεια, το ύψος του φόρου που καταλογίζεται σε όλες αυτές τις περιπτώσεις φθάνει το 40,3% του συνολικού ποσού της εισπραχθείσας κατά τη διάρκεια του 2013 διατροφής!

Σύμφωνα με καταγγελία άνεργης γυναίκας, κατά το 2013 έλαβε ποσό διατροφής ύψους 7.200 ευρώ. Διαπίστωσε μάλιστα κατά την εκκαθάριση της δήλωσής της, ότι θα πρέπει να πληρώσει φόρο ύψους 1.872 ευρώ, δηλαδή 7.200 ευρώ Χ 26% = 1.872 ευρώ. Και σαν μην έφθανε αυτό κλήθηκε να πληρώσει προκαταβολή φόρου 55%.

Όπως γράφει η εφημερίδα «Καθημερινή» επιβλήθηκε εκτός από τον κύριο φόρο εισοδήματος και προκαταβολή φόρου έναντι του επόμενου έτους και η άνεργη γυναίκα από τα 7.200 ευρώ που έλαβε το 2013 κλήθηκε να πληρώσει συνολικά ποσό ύψους 2.901,60 ευρώ.
Πάντως στην περίπτωση που η διατροφή δεν ξεπερνούσε το ποσό των 5.000 ευρώ ετησίως δεν θα πλήρωνε φόρο, κάτι που σημαίνει ότι την εν λόγω άνεργη γυναίκα τη συνέφερε να εισπράξει μικρότερη διατροφή για να μη φορολογηθεί ως ελεύθερος επαγγελματίας.

Τμήμα σύνταξης pontos-news.gr