15 Σεπτέμβριος 2014, 08:22 - Τελευταία Ενημέρωση: 17 Οκτώβριος 2014, 16:30

Αρχίζουν σήμερα οι εγγραφές σε ΑΕΙ και ΤΕΙ

  • Μετεγγραφές φοιτητών: Από σήμερα οι αιτήσεις

Ποια είναι τα δικαιολογητικά που απαιτούνται.

Ξεκινούν από σήμερα οι εγγραφές των φοιτητών στα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ της χώρας και ολοκληρώνονται στις 26 Σεπτεμβρίου.

Κατά την εγγραφή  των εγγραφών  στα ιδρύματα στα οποία πέτυχαν, δεν θα κάνουν αίτηση μετεγγραφής, όσοι ενδιαφέρονται ωστόσο, θα δηλώσουν προτίμηση Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ που επιθυμούν να μετεγγραφούν. Η αίτηση θα γίνει  μετά  το τέλος των εγγραφών.

Η δήλωση προτίμησης γίνεται, προκειμένου το υπουργείο Παιδείας να έχει μια εικόνα  του αριθμού των πρωτοετών που δικαιούνται μετεγγραφή και σε ποια ΑΕΙ, πριν ξεκινήσουν οι αιτήσεις των μετεγγραφών. Θεωρείται βέβαιο ότι τα Πανεπιστήμια της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης θα αποτελέσουν πόλο έλξης για περίπου 40.000  πρωτοετείς , όπως εκτιμά το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

Για την εγγραφή τους οι επιτυχόντες ή το νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, καταθέτουν στη Γραμματεία της Σχολής ή του Τμήματος τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

-Αίτηση για εγγραφή.
-Τίτλο απόλυσης: ευκρινές φωτοαντίγραφο απολυτηρίου ή πτυχίου ή αποδεικτικού του σχολείου αποφοίτησης.
-Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλη Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα.
-Τέσσερις φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας.

Τμήμα σύνταξης pontos-news.gr